Bc. Thuong Hien Ngo

Diplomová práce

Marketingová strategie vybraného MLM podniku

Marketing strategy of the selected MLM enterprise
Anotace:
Diplomová práce Marketingová strategie vybraného MLM podniku se zabývá analýzou současné marketingové strategie podniku LR Health & Beauty Systems s. r. o., který funguje dle systému multilevel marketing (MLM). V teoretické části rozebírám pojmy z oblasti marketingové strategie, MLM, analýzy marketingového prostředí a marketingového výzkumu. Zvláštní pozornost věnuji jednotlivým nástrojům komunikace …více
Abstract:
The master's thesis Marketing strategy of the selected MLM enterprise deals with the analysis of current marketing strategy of the company LR Health & Beauty Systems Ltd., that runs a business in multilevel marketing (MLM). The theoretical part includes description of marketing strategy, MLM, marketing environment analysis and marketing research. Special attention is paid to the individual tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta