Nelly DAVIDOVÁ

Bakalářská práce

Terénní vzdělávací aktivity ve Výukovém areálu s vodními prvky v Plzni

Field activities in the Educational area with lakes modeling in Pilsen
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření výukového programu pro 9. třídy základních škol v prostorách Výukového areálu s vodními prvky v Plzni. Pomocí dotazníkového šetření byly pozorovány případné rozdíly v náladách žáků spolu s jejich faktickými znalostmi před programem a po něm. Během programu se střídaly teoretické a praktické aktivy. Pro potřeby programu byl vytvořen pracovní list, výukové kartičky …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the design and use of a field-based learning activity in science education. Within the framework of this work, a teaching programme was developed in which field activities were used. The educational program was specially designed for the Educational area with lakes modelling in Pilsen. The main goal of this work was to create a tutorial and implement it in practice. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAVIDOVÁ, Nelly. Terénní vzdělávací aktivity ve Výukovém areálu s vodními prvky v Plzni. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/