Bc. Adéla Demlová

Diplomová práce

Konceptualizace mediálně vědního poznání v ilustracích knižních obálek: Na příkladu obálek knihy N. Postmana Amusing Ourselves to Death

Conceptualisation of the Media Studies Cognition in Book Cover Illustrations: Demonstrated on the Covers of N. Postman's Amusing Ourselves to Death
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Konceptualizace mediálně vědního poznání v ilustracích knižních obálek“ se na příkladu obálek knihy amerického autora Neila Postmana Amusing Ourselves to Death zabývá vizuální konceptualizací literárního textu. Práce analyzuje a interpretuje sdělení zprostředkované ilustrací, které má podobu sémiotického transferu mezi ní a literárním textem. Cílem práce je odhalit, jakým …více
Abstract:
Masters degree thesis named "Conceptualisation of the Media Studies Cognition in Book Cover Illustrations: Demonstrated on the Covers of N. Postman's Amusing Ourselves to Death" is dealing with visual conceptualisation of a literary text. The thesis analyses and interprets meaning within the illustration which takes the form of semiotic transfer amongst itself and literary text. The thesis' objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika