Bc. Milan Zubček

Diplomová práce

Trestná činnost odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Convicts Criminal Activity in the Execution of a Sentence of Imprisonment
Anotace:
V práci je řešena problematika trestné činnosti osob vykonávajících trest odnětí svobody. První část práce pojednává o historii a současnosti výkonu trestu odnětí svobody v České republice, dále o vývoji trestné činnosti osob ve výkonu trestu v českých věznicích v posledních pěti letech se zaměřením na druhy trestných činů páchaných ženami a muži a na nejčastější příčiny a důvody konání protiprávní …více
Abstract:
The thesis addresses the issue of criminal activity of persons executing imprisonment. The first part of the thesis deals with the history and present of imprisonment in the Czech Republic as well as the development of criminal activity in the Czech prisons in the last five years, focusing on the types of crimes committed by women and men and the most common causes and reasons for illegal convicts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní