Pavla Hladečková

Bakalářská práce

Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje

Online Marketing as a support channel in sales
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Online marketingem jako podpůrným kanálem prodeje. V úvodních kapitolách se čtenář může dozvědět, co je to Online marketing a jaké jsou jednotlivé komunikační kanály. Poté bude část věnovaná frameworku STDC, kde se čtenář může dočíst o jednotlivých částech frameworku, na jehož základě jsou připravovány strategie pro Online marketing. Dále zde bude uvedeno, které komunikační …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with online marketing as a support channel for sales. In the introductory chapters, the reader can find out what online marketing is and what the individual communication channels are. Then part will be devoted to the STDC framework, where the reader can get acquainted with the individual parts of the framework that are based on the strategies for Online Marketing. It will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní