Ing. Ester Poláková

Diplomová práce

Personální marketing ve vybrané společnosti

Human Resources marketing in a chosen company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem personálního marketingu v praxi konkrétní společnosti. Je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části jsou definovány základní pojmy personální marketing, jeho členění a procesy, které jsou v něm zahrnuty. Jde o plánování zaměstnanců a metody plánování, získávání a výběr zaměstnanců, adaptace, rozmisťování, vzdělávání, hodnocení. Je popsán význam personálního …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of HR marketing practice in a particular society. It is divided into two main parts. The theoretical part defines the basic concepts of HR marketing, its structure and processes. It is about the employee scheduling and the methods of planning, recruitment and selection of employees, adaptation, deployment, training and evaluation. It describes the importance of HR marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní