Theses 

Spolek "Ústav hraběte Pöttinga v Olomouci, český pensionát a škola pro vzdělání dívek" a jeho kulturní činnost v Olomouci – Božena Kaňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Božena Kaňáková

Bakalářská práce

Spolek "Ústav hraběte Pöttinga v Olomouci, český pensionát a škola pro vzdělání dívek" a jeho kulturní činnost v Olomouci

Society " The Count´s Pötting Institute in Olomouc, the Czech boarding school and the school for education of girls" and its cultutural activities in Olomouc

Anotace: Hlavním cílem mé práce je zachycení aktivit spolku Ústavu hraběte Pöttinga se zvláštním zřetelem k jejich kulturnímu a společenskému rozměru. V činnosti sledovaného spolku nezanikal důležitý aspekt, kterým bylo jeho působení v českém národním duchu. Spolkové aktivity jsou v práci rozděleny podle typů akcí. Je zde rozlišeno pět hlavních typů aktivit: přednášky, divadelní představení a koncerty, slavnosti, návštěvy delegací, výstavy. Z vývoje činností je zřejmé, že spolek přizpůsoboval své aktivity politickému vývoji státu. Rozsáhlá kulturní a společenská činnost v době Rakousko-Uherska se za první republiky omezila, protože už nebyla tak potřebná v prostředí samostatného československého státu. Posílená však byla funkce vzdělávací, která se orientovala již nejen na žačky školy, ale i na širokou veřejnost. Stručné charakteristiky nejvýznamnějších z řádných členek spolku jsou soustředěny v kapitole ?prosopogafie spolku?

Abstract: The main aim of my work is assumption of activities of the Society " The Count´s Pötting Institute in Olomouc, the Czech boarding school and the school for education of girls" with special sense to their cultural and social measurement. In the activity of the monitored society didn't expire the important aspect, of which was the activity of the society in the Czech national spirit. The activities of the society are divided to five main tipes in my work: extensions, theatre performances, concerts, celebrations, visities of the delegations and exhibitions. From the evolution of its activites is evident, that the society readjustedits activities to the political development of the state. The extensive cultural and society activity in the time of Austria-Hungary kingdom was restrict in the time of the first republic, because it wasn't so needed in the atmosphere the independent Czech state. The education function was however reinforced, which wasn' t oriented only to schoolgirls, but also to general public. Brief characterizations the most remarkable items of society are described in the chapter " The prosopography of society"

Klíčová slova: spolek, ženský spolek, emancipační hnutí žen, kulturní činnost, dívčí obchodní škola, český pensionát

Keywords: institute, women institute, emancipatory incurvation of women, cultural activities, girl's commercial school, Czech boarding school

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Jitka Mašátová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz