Bc. Irena Švarcová

Master's thesis

Resocializace osob s diagnózou patologické hráčství.

Social Rehabilitation of Individuals with Gambling Addiction Diagnosis.
Abstract:
Závislostní chování - patologické hráčství - negativně ovlivňuje mnoho oblastí života jedince, především sociální vztahy, ale i porušování společenských a právních norem. Patologický hráč, v důsledku této nemoci, ztrácí sebedůvěru a sociální dovednosti. Tak se dostává na okraj společnosti. Pak je nutné u něj provést socioterapii, sociální rehabilitaci. Tím uskutečňujeme jeho resocializaci. Resocializace …more
Abstract:
Addictive behaviour pathological gambling has a negative influence on many areas of an individual's life, most notably social relationships, though also the violation of social and legal norms. Pathological gamblers lose their self-confidence and social skills as a result of this illness, as a result of which they may find themselves on the fringes of society. Social therapy and social rehabilitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014
Accessible from:: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Juraj Tkáč

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švarcová, Irena. Resocializace osob s diagnózou patologické hráčství.. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe