Bc. Irena Švarcová

Master's thesis

Resocializace osob s diagnózou patologické hráčství.

Social Rehabilitation of Individuals with Gambling Addiction Diagnosis.
Anotácia:
Závislostní chování - patologické hráčství - negativně ovlivňuje mnoho oblastí života jedince, především sociální vztahy, ale i porušování společenských a právních norem. Patologický hráč, v důsledku této nemoci, ztrácí sebedůvěru a sociální dovednosti. Tak se dostává na okraj společnosti. Pak je nutné u něj provést socioterapii, sociální rehabilitaci. Tím uskutečňujeme jeho resocializaci. Resocializace …viac
Abstract:
Addictive behaviour pathological gambling has a negative influence on many areas of an individual's life, most notably social relationships, though also the violation of social and legal norms. Pathological gamblers lose their self-confidence and social skills as a result of this illness, as a result of which they may find themselves on the fringes of society. Social therapy and social rehabilitation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zverejniť od: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Juraj Tkáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švarcová, Irena. Resocializace osob s diagnózou patologické hráčství.. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe