Bc. Andrea Tarabusová, DiS.

Diplomová práce

Postoj laické veřejnosti k transplantaci a dárcovství orgánů

Public attitude toward transplantation and organ donation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem laické veřejnosti k transplantacím a dárcovství orgánů. Cílem teoretické části je shrnutí poznatků z dostupné literatury o historickém vývoji oboru transplantologie, o právní a etické problematice dárcovství orgánů a jsou zde definovány jednotlivé kategorie dárců orgánů. Teorie rozebírá také fungování transplantačního systému České republiky. Empirická část je zaměřená …více
Abstract:
This thesis deals with public attitude toward transplantation and organ donation. The objective of the theoretical part is to provide an overview of knowledge from available literature on the history of organ transplants and donation, on the legal and ethical aspects of organ donation, and includes also a definition of individual organ donor categories. The theoretical part analyses also the organ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče