Markéta DAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Estetická funkce reklamy - Obraz ženy v reklamě

Aesthetic Function of Advertising- Portrait of Women in Advertisement
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje ucelený náhled na problematiku estetické funkce reklamy, při-čemž téma je zúženo na obraz ženy v reklamě. Teoretická část práce se zabývá definicí a rozborem klíčových pojmů, jejichž objasnění je důležité pro snadnější orientaci v praktické části práce. Teoretická část popisuje základní role, ve kterých je žena nejčastěji zobrazována v různých reklamních sděleních. Výzkumné …více
Abstract:
This bachelor thesis gives a complete overview on aesthetical function of advertising and the theme is delimited on the picture of woman in advertising. The theoretical part is focused on definition and analysis of key concepts that need to be cleared up for better orientation in the practical part. Theoretical part describes basic roles of women displayed in advertising. The research is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAŇKOVÁ, Markéta. Estetická funkce reklamy - Obraz ženy v reklamě. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace