Bc. Šárka Chovancová

Master's thesis

Proces vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte

The Coping Process of the Parents of a Child with Autism Spectrum Disorder
Abstract:
Diplomová práce pojednává o procesu vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte. Praktická část čerpá své poznatky především z přepisu a analýzy rozhovorů s rodiči dětí s poruchou autistického spektra, dále z analýzy lékařské, psychologické a speciálně pedagogické dokumentace a v neposlední řadě z několikaleté osobní známosti s dotyčnými rodinami.
Abstract:
This Master’s Thesis considers the coping process of the parents of a child who has been diagnosed with Autism Spectrum Disorder. The primary focus of the practical section was the analysis of interviews undertaken with the parents of children with Autism Spectrum Disorder. The practical section also draws on the findings of the analysis of medical, psychological and special educational documentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta