Jana POLATOVÁ

Bachelor's thesis

Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století.

Abstract:
Práce obsahuje obecný vývoj rocku a metalu od počátku až do současnosti. Krátký přehled vývoje interpretů s ženským vokálem. Z části se práce zabývá také hudební charakteristikou a různými technikami zpěvu.
Abstract:
This work contains general history of rock and metal from the beginning to the present. A short overview of female vocalist performance. Part of the work also deals with musical characteristics and various techniques of singing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLATOVÁ, Jana. Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/