Bc. Natálie VESELÁ

Diplomová práce

Audiovisual translation: a comparative analysis of two versions of the TV show "The Office"

Audiovisual translation: a comparative analysis of two versions of the TV show "The Office"
Abstract:
This thesis delves into the intricate process of creating and translating subtitles, with a specific focus on evaluating translators' strategic decisions, particularly when dealing with humor and culturally specific references. The discussion begins by examining contemporary practices in audiovisual translation. Notably, it dissects the discourse of both the British original version and the subsequent …více
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat proces tvorby a překladů titulků. Zejména zhodnocení strategických rozhodnutí překladatelů při práci s humorem a kulturně specifickými odkazy. Práce nejdříve pojednává o současných postupech v audiovizuálním překladu. Práce poukazuje na diskurs britské verze a poté amerického remaku, kde jsou vytyčeny nejdůležitější aspekty. Dále jsou představeny překladatelské …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Natálie. Audiovisual translation: a comparative analysis of two versions of the TV show "The Office". Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta