Bc. Markéta Zatloukalová

Bachelor's thesis

Poslání a zhodnocení působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

Evaluation of the mission and of the impacts of the Agency for Social Inclusion in Roma Localities
Anotácia:
Sociálním vyloučením jsou ohroženy široké vrstvy obyvatelstva, jednu z nich tvoří i etnické menšiny, v České republice se jedná zejména o Romy. Tato bakalářská práce se zaměřuje na řešení problematiky sociálního vyloučení Romů a to přímo pomocí Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která se této problematice věnuje od roku 2008. Cílem práce je představit Agenturu z hlediska jejího …viac
Abstract:
Threatened by social exclusion are broad strata of the population, one of them are also ethnic minorities in the Czech Republic are mostly Roma. This thesis aims to tackle social exclusion of Roma directly by the Agency for social inclusion in roma localities, which has dealt with this issue since 2008. The aim is to introduce the Agency in terms of its mission and to evaluate its activity and operation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta