Romana Urbanová

Bachelor's thesis

Sborník útočných herních činností jednotlivce v basketbale na 2. stupni ZŠ

A Collection of Offensive Playing Activities of an Individual in Basketball in Lower-Secondary School
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá, jak již ze samotného názvu vyplývá, útočnými herními činnostmi jednotlivce v basketbale zaměřenými na věkovou skupinu 1116 let. V teoretické části je sepsána obecná charakteristika basketbalu, a sice z hlediska české i zahraniční historie, basketbalových pravidel a systematiky hry. Dále práce obsahuje konkrétní popis útočných činností jednotlivce. Praktická část zahrnuje …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals, as its title says/reads, with offensive game/playing activities of an individual in basketball focused on the 11-16 age group. The theoretical part consists of a general characteristic of basketball from the perspective of both Czech and foreign history, basketball rules and a game system. Furthermore, the thesis provides a specific description of an individual's offensive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Charousek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Urbanová, Romana. Sborník útočných herních činností jednotlivce v basketbale na 2. stupni ZŠ. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická