Romana Urbanová

Bakalářská práce

Sborník útočných herních činností jednotlivce v basketbale na 2. stupni ZŠ

A Collection of Offensive Playing Activities of an Individual in Basketball in Lower-Secondary School
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá, jak již ze samotného názvu vyplývá, útočnými herními činnostmi jednotlivce v basketbale zaměřenými na věkovou skupinu 1116 let. V teoretické části je sepsána obecná charakteristika basketbalu, a sice z hlediska české i zahraniční historie, basketbalových pravidel a systematiky hry. Dále práce obsahuje konkrétní popis útočných činností jednotlivce. Praktická část zahrnuje …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals, as its title says/reads, with offensive game/playing activities of an individual in basketball focused on the 11-16 age group. The theoretical part consists of a general characteristic of basketball from the perspective of both Czech and foreign history, basketball rules and a game system. Furthermore, the thesis provides a specific description of an individual's offensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Charousek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbanová, Romana. Sborník útočných herních činností jednotlivce v basketbale na 2. stupni ZŠ. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická