Bc. Kateřina Pospíšilová

Diplomová práce

Pojetí genderu v rozsudcích o přidělení dětí do péče

The Concept of Gender in Child Custody Decisions
Anotace:
Anotace Jak vyplývá ze statistik, po rozvodu manželství jsou v naprosto převážné většině případů svěřovány nezletilé děti do výchovy jejich matkám. Tato skutečnost se, zejména díky medializaci některých soudních případů a činnosti občanských sdružení, mužských aktivistických skupin, stala v poslední době velmi diskutovaným a ožehavým společenským tématem. Tato práce vychází především z teorie P. Bourdieho …více
Anotace:
příčin stávající situace při svěřování dětí může být i do této oblasti promítnutá tradiční konceptualizace maskulinity a femininity, jakožto prostředek udržující a posilující stávající řád mužské nadvlády.
Abstract:
Annotation According to statistical evidences in most cases after the parents' divorce custody of under age children is awarded to their mothers. This fact became frequently discussed delicate social issue as some court awards have been given publicity and some men's and fathers alliances have been established recently. This thesis is mostly based on P. Bourdieu's theory (2000) who presumes that our …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií