Mgr. Martina Grochová

Diplomová práce

Význam biologických a faktických vazeb při rozhodování o svěření dítěte do péče: pohled Evropského soudu pro lidská práva

Custody of Children and the Role of Biological and Factual Ties: The View from Strasbourg
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohledem Evropského soudu pro lidská práva na význam biologických a faktických vztahů při rozhodování o svěření dítěte do péče. Práce zkoumá judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v oblasti adopcí, pěstounské péče i dalších nespecifikovaných případů svěřování dítěte do péče. Zejména zkoumá význam biologického, sociálního a právního rodičovství v době, kdy pojem rodiny …více
Abstract:
This diploma thesis investigates the view of the European Court of Human Rights (ECtHR) on the relative importance of both biological and factual relationships when dealing with custody of children. The thesis discusses the current case law of the ECtHR concerning adoptions, foster care and other non-specified cases in relation to the custody of a child. It examines in particular the role of biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta