Mgr. Eva Skopalová

Diplomová práce

Proces začlenění vietnamských žáků na 1. stupni ZŠ

The process of integration of Vietnamese students in the 1st level of primary school
Anotace:
Hlavním tématem mé diplomové práce je začleňování vietnamských žáků na prvním stupni základní školy v České republice. Zajímalo mně, s jakými obtížemi se tito žáci při tomto procesu střetávají, jaké existují strategie začleňování a jak v těchto případech funguje spolupráce rodiny a školy. V teoretické části jsem se za pomocí dostupné literatury pokusila popsat nejen existující postupy začleňování žáků …více
Abstract:
The main topic of my thesis is the integration of Vietnamese pupils at primary schools in the Czech Republic. I wonder what problems these students encounter in the process, what are the strategies of inclusion and how it works in these cases, cooperation between family and school. In the theoretical part I was using the available literature tried to describe not only the existing procedures for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta