Bc. Marek Maštalíř

Master's thesis

Náklady, rizika a motivace NNO spojené s čerpáním dotací z EU fondů

The costs, risks and motivation of NGO associated with drawing of subsidies from EU funds
Abstract:
Diplomová práce se věnuje analýze nákladů, motivace a rizik spojených s čerpáním evropských dotací ze strany nestátních neziskových organizací. Úvodní část práce je zaměřena na význam NNO, jejich členění a financování. Další část textu je věnována regionální politice a systému čerpání evropských fondů se zaměřením na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v programovém období 2007 – 2013. Na …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of costs, motivation and risks associated with drawing of European subsidies by Non-Governmental Organizations. The first part focuses on the importance of NGOs, their structure and fundraising. The next part of the thesis is devoted to regional policy and system of drawing from EU funds with focus on Operational Programme Human Resources and Employment during the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. David Póč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta