Ing. Radek Mařík

Bachelor's thesis

Vliv médií a reklamy na veřejné mínění

Influence of media and advertising on public opinion
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je zkoumání vlivu mediálního působení na veřejné mínění. Teoretická část se zabývá obecnějšími souvislostmi vzniku a historického vývoje veřejného mínění; věnuje se rovněž charakteristice jednotlivých diferenciovaných přístupů v chápání tohoto fenoménu. Prostor je v této práci věnován také faktorům podílejících se na formování veřejného mínění, s důrazem na působení masových …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to examine the influence of media on public opinion. The theoretical part deals with general context of public opinion genesis and its historical development; it also deals with the characteristics of each differentiated approach in comprehension of this phenomenon. Some space in this thesis is also devoted to the factors that contribute to public opinion forming …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní