Stanislav DVOŘÁK

Bachelor's thesis

Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.

Neuroplasticity: effects on behaviour and thinking on human being.
Abstract:
Cílem je poukázat na to, jak schopnost plastické i strukturální sebeproměny, ale i regenerace mozku ovlivňuje a často i zásadně posunuje bytí samotného lidského jedince. Středem tohoto zájmu jest poukázání na neuroantropologický aspekt tohoto jevu, který se odráží v sociokulturním i behaviorálním bytí člověka. 1. Historie neuroplasticity - elementární popis, objev a výzkum této schopnosti/funkce v …more
Abstract:
This work is focuses on neuroplasticity of the human brain. Main aiming of this work is to describe basic attributes and functions of neuroplasticity, and to expose what impact neuroplasticity has on human mind and behaviour. Strange attention is devote on human culture activities and how this activities changing our brain, of course as how the brain and his settings build a human culture.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁK, Stanislav. Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Anthropology / Social and Cultural Anthropology