Bc. Kamila Vizentová

Diplomová práce

Návrh ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví

The proposal for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhů ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit, zda mnou vytvořené ilustrativních úlohy odpovídají uvedeným indikátorům a je možné je využít pro další praxi. Teoretická část je zaměřena na definici zdraví, nemoci, umístění oboru Výchova ke zdraví v rámci kurikula školy. Shrnuje pedagogovu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of proposals for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education. The main aim of the diploma thesis is to evaluate whether the created illustrative tasks correspond to the mentioned indicators and can be used for further practice. The theoretical part focuses on the definition of health, illness, location of Health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta