Bc. Kateřina Moltašová

Master's thesis

Stres jako pracovní zátěž v intenzivní péči

Stress as a workload in intensive care
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou stresu v intenzivní péči ve vztahu k pracovnímu výkonu. Teoretická část charakterizuje stres v obecném pojetí, popisuje jeho vliv na zdraví a mapuje jeho nejčastější příčiny. Dále stres charakterizuje jako jednu z významných pracovních zátěží na jednotkách intenzivní péče. Empirická část zjišťuje vztah mezi mírou pociťovaného stresu a stupněm pracoviště. Mapuje …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of stress in intensive care in relation to work performance. The theoretical part characterizes stress in general, describes its impact on health and maps its most common causes. It also describes stress as one of the significant workloads in intensive care units. The empirical part investigates the relationship between the level of perceived stress and the degree of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Reader: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta