Ladislava PETŘÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sexuality seniorů a srovnává rozdíly mezi seniory žijícími v institucích pro seniory a seniory, kteří žijí ve vlastní domácnosti. V teoretické práci se zabýváme definováním pojmů stárnutí, stáří, sexualita ve stáří a faktory ovlivňujícími kvalitu sexuálního života ve stáří. V empirické části je hlavním cílem zjistit aspekty lidské sexuality, jež jsou pro …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the sexuality of seniors and compares the differences between seniors living in institutions and in their own homes. The theoretical section of this thesis first defines terms of aging, old age, sexuality in old age and factors affecting the quality of sexual life in old age. Aim of the empiric part is to determine the main aspects of human sexuality, which are for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETŘÍKOVÁ, Ladislava. Sexualita seniorů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta