Bc. Alexandra Kročilová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost sociálních pracovníků v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Vsetín

Work Satisfaction of Social Workers in the Sheltered Home for Women and Mothers with Children in Vsetín
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Pracovní spokojenost sociálních pracovníků v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Vsetín" je zhodnocení pracovní spokojenosti zaměstnanců v konkrétní organizaci. Teoretická část práce je věnována pracovní motivaci a pracovní spokojenosti. Dále jsme vymezili sociální práci a představili Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, organizaci, v níž probíhal výzkum, jehož …více
Abstract:
The subject of the thesis "Job satisfaction of social workers in the Shelter for women and mothers with children Vsetín" is to evaluate job satisfaction of employees in a specific or-ganization. The theoretical part is devoted to the work motivation and job satisfaction, fur-thermore we defined social work and to presented the Shelter for women and mothers with children Vsetín, an organization in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kročilová, Alexandra. Pracovní spokojenost sociálních pracovníků v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Vsetín. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe