Theses 

Investiční strategie fondů svrchovaného majetku ve světovém hospodářství – Bc. Pavel Koutný, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration

Bc. Pavel Koutný, DiS.

Master's thesis

Investiční strategie fondů svrchovaného majetku ve světovém hospodářství

The investment strategies of sovereign wealth funds in the global economy

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou Investiční strategie fondů svrchovaného majetku ve světovém hospodářství. Základem této práce je popis vybraných fondů a jejich investiční strategie. Dále se tato práce zabývá definicí státních suverenních fondů, historií a důvody jejich vzniků. Jsou zde také popsané jejich cíle, zdroje financování a investiční zásady. Také se tato práce zabývá možností regulace těchto fondů, jejich pozitiva a negativa na světové trhy. Rovněž se tato práce zabývá porovnáním státních suverenních fondů s velkými investičními fondy. Dále se tato diplomová práce zabývá možnosti vzniku státního suverenního fondu v České republice a způsoby jeho financování a přínosy, které by takto založený fond přinesl České republice a doporučení pro jeho vznik.

Abstract: Topic of this diploma thesis is investment strategy of Sovereign Wealth Funds in the world economy. Base of the diploma thesis is a description of selected investment funds and their strategy. Further topics are definition of State sovereign funds, their history and reason of their establishment. The diploma thesis also contains targets of such funds, their financial resource and investment principals. I consider the possibilities of regulation of such funds, their positive or negative impact on world markets. There is also a comparation of state Sovereign property funds with large investment funds. The diploma thesis also contains the possibility of establishing of such fund in Czech Republic, ways of its financing, advantages of the fund and recommendations for its development.

Keywords: Akcie, dluhopis, hospodaření, investice, portfolio, státní suverénní fond, transparentnost, výnosy, zdroje příjmu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
  • Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32711 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

Koutný, Pavel. Investiční strategie fondů svrchovaného majetku ve světovém hospodářství. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 08:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz