Bc. Gabriela Obešlová

Bakalářská práce

Ochrana osobních údajů a veřejná správa

Personal Data Protection and Public Administration
Anotace:
Bakalářská práce "Ochrana osobních údajů a veřejná správa" poskytuje náhled na základní lidské právo, kterým je ochrana osobních údajů a to ve vztahu k veřejné správě. Zabývá se otázku zpřístupňování informací ve veřejné správě - "Princip publicity" vs. "Princip diskrétnosti", včetně ústavního základu a příslušných právních úprav.
Abstract:
The Bachelor work "Personal Data Protection and Public Administration" offers a view of the fundamental human labour which is the protection of personal data in relation to public administration. The work consider the question of the disclosure of information in the public administration - "The publicity principe" vs. "The secresy principle" including the constitutional basement and relevant legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta