Mgr. Tereza Suchomelová

Diplomová práce

Začleňování romských žáků do běžných tříd konkrétní základní školy Ivanovice na Hané

Integrating Roma students into mainstream classes concreat Basic School Ivanovice na Hané
Anotace:
Moje diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání romských žáků na konkrétní Základní škole Ivanovice na Hané.Zabývá se především přístupem žáků a jejich rodičů k instituci školy, ale také přístupem pedagogů a pedagogických asistentů k samotnému vzdělávání romských žáků. V teoretické části se zabývám problematikou a pojetím vzdělávání romských žáků obecně. Dále jsou zde zmíněny neúspěchy a úroveň …více
Abstract:
My thesis is dedicated to the education of Roma pupils in a particular elementary school in Ivanovice na Hané. Mainly deals with the approach of students and their parents to the institution of school, but also the approach of teachers and teaching assistants to itself the education of Roma pupils. The teoretical part deals with the issue and concept of education for Roma children in general. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy