Barbora Jitka Denigerová

Bachelor's thesis

Marketing v neziskovém sektoru

Marketing in the non-profit sector
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá neziskovým sektorem v České republice a různými formami propagace, které neziskové organizace využívají. V první, teoretické části práce obsahuje specifikaci daného tématu, jeho dělení, způsoby fungování v rámci českého prostředí a financování. Dále se věnuje strategickému plánování aktivit a marketingovému mixu v organizacích. V druhé části práce přibližuje činnosti pěti …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the non-profit sector in the Czech Republic and the various forms of promotion non-profit organisations use. The first, theoretical part of the thesis contains a specification of the given topic, it’s division, it’s functioning in the czech context and financing. Furthermore it focuses on strategic planing of activities and marketing mix in organisations. The second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní