Tereza DUFKOVÁ

Bakalářská práce

Etiketa v interkulturním srovnání se zaměřením na gastronomii - česko-francouzské srovnání

The etiquette in intercultural comparison with a focus on gastronomy - Czech-French comparison
Anotace:
Tato práce porovnává interkulutní rozdíly v etiketě se zaměřením na gastronomii mezi Českou republikou a Francií. Porovnává jestli se tyto dvě země liší ve stolování, v zasedacím pořádku či jestli se jinak jí určité druhy potravin.
Abstract:
This work compares the intercultural differences in the etiquette focus on gastronomy between the Czech Republic and France. It compares whether these two countries differ in dining, in the seating plan, or whether they are different to certain types of food.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUFKOVÁ, Tereza. Etiketa v interkulturním srovnání se zaměřením na gastronomii - česko-francouzské srovnání. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/