Vladimír John

Bakalářská práce

Financni analyza podniku MADETA, a.s.

Financial analysis of firm Madeta a.s.
Anotace:
Cílem práce je posoudit finanční stabilitu podniku v letech 2003 až 2007. Období, kdy firma procházela řadou dynamických změn. Vstup ČR do EU. Plánovaná fůze v roce 2006. Práce je rozdělena do dvou částí. V první částí je popsám metodologický aparát. V druhé části je tento aparát aplikován na v praxi.
Abstract:
The aim of this work is to assess the financial stability of the company from 2003 to 2007. Period, when the company passes through a series of dynamic changes. Entry to the EU. The planned mergers in 2006. The work is divided into two parts. Methodological apparatus is described in the first part. In the second part this apparatus is applied to in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Jiří Klečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15339