Dalibor Jehlář

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces a specifika přístupu k pacientům s onemocněním COVID-19 v intenzivní péči

The nursing proces and the specific approach to patients with COVID-19 disease at intensive care unit
Anotace:
Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces a specifika přístupu k pacientům s onemocněním Covid-19 v intenzivní péči. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku anesteziologicko-resuscitačních oddělení a jednotek intenzivní péče a specifikuje složení zdravotnického personálu, který zde působí. Dále se zabývá původem a specifickými rysy onemocnění Covid-19. Pozornost je dále věnována rozdělení …více
Abstract:
Bachelor thesis is entitled Nursing process and specifics of approach to patients with Covid-19 disease in intensive care. The theoretical part is focused on the characteristicts of the anesthesiology and resuscitation units and the intensive care units. It specifies the structure of health care personnel that operates there. Moreover, it explores the origin and specific characteristics of Covid-19 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Tejkalová
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická