Romana ZAVŘELOVÁ

Bakalářská práce

Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích

Use of computers in extracurricular education in Teplice
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích. Teoretická část bakalářské práce se nejprve zaobírá historií, vývojem a popisem počítače. V krátkosti se věnuje operačním systémům, internetu a výzkumným metodám. Hlouběji se zaměřuje na zájmové vzdělávání, do kterého ze zákona spadá středisko volného času. Prakticko-výzkumná část obsahuje cíle výzkumu, charakteristiku …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s work is Application of computers in interest education in Teplice. At first theoretical part deals with history, development and description of computers. In short it is engaged in operating systems, internet and explorative methods. Deeply it has been focused on interest education, which involves an institution of leisure time by law. Practical-exploration part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVŘELOVÁ, Romana. Využití počítače v zájmovém vzdělávání v Teplicích. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta