Bc. Nikol Křížová

Bachelor's thesis

Soubor map obyvatelstva okresu Svitavy

Map Collection of the district population of Svitavy
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním souboru map a popisem jednotlivých tematických map obsažených v souboru map. Mapy jsou zaměřeny na obyvatelstvo okresu Svitavy. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný úvod o tematické kartografii a popis všeobecných kartografických zásad. Dále je součástí první části vlastní návrh konceptu souboru map obyvatelstva …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with processing of set of maps and description of individual thematic maps included in the set of maps. Maps are focused on the population of Svitavy district. Bachelor thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part includes brief introduction of thematic cartography and a description of general cartography principles. Another piece of the first part is a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography