Mgr. Katarína Chovancová

Doctoral thesis

Inštitucionálne práva parlamentnej opozície v Česku a na Slovensku a ich uplatňovanie v komparatívnej perspektíve

Institutional rights of parliamentary opposition in the Czech Repulic and Slovakia and their usage in comparative perspective
Abstract:
Jediným aktérom s možnosťou kontrolovať vládu a ovplyvňovať ju priamo v parlamente je parlamentná opozícia. Tá nie je v prípade slovenského ani českého parlamentu nijak formálne inštitucionalizovaná, napriek tomu disponuje signifikantnými možnosťami na kontrolu vlády. Táto dizertačná práca analyzuje všetky inštitucionálne práva opozície v Národnej rade Slovenskej republiky a Poslaneckej snemovni Českej …more
Abstract:
The only actor capable of controlling and influencing the government right inside the legislature is parliamentary opposition. In the case of Slovak and Czech parliaments, parliamentary opposition is not formally institutionalized. However, it has significant capacities for controlling the government. This thesis analyses all the institutional rights of the opposition in the National Council of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: doc. Marek Rybář, M.A., doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií