Bc. Marta Přidalová

Diplomová práce

Kýč ve výuce estetické výchovy na střední škole

Kitsch in Teaching Aesthetic Education at the Secondary School
Anotace:
Diplomová práce Kýč ve výuce estetické výchovy na střední škole se věnuje tématu kýče a snaží se ho vnést do výchovně-vzdělávacího procesu prostřednictvím estetické výchovy. Nabízí možnosti, jak může pomoci dosáhnout cílů tohoto výukového předmětu. Propojuje problematiku kýče s výukovými cíli a konkrétními znalostmi a kompetencemi, které může rozvíjet.
Abstract:
The thesis titled Kitsch in Teaching Aesthetic education et the secondary school focuses on the topic of kitsch and attempts to transpose in into the educational proces through teaching aesthetics. It offers ways to help to achieve the objectives of teaching this very subject. The thesis links the issue of kitsch with educational objectives and specific knowledge nad competencies to be developed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy