Bc. Lenka Kolbábková

Diplomová práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of concrete company
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zásobovací logistika konkrétního podniku, působícího na trhu náhradních dílů. Teoretická část se zaměřuje na základní poznatky z oblasti logistiky, především pak z oblasti řízení zásob včetně specifik řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby. Jsou zde představeny různé strategie a metody pro optimalizaci řízení zásob. Praktická část čerpá z vytvořeného teoretického …více
Abstract:
The subject of this thesis is to supply logistics of concrete company acting on the market for spare parts. The theoretical part focuses on the basic knowledge of logistics, especially in the area of inventory management including the specifics of the inventory management of spare parts and maintenance materials. There are presented different strategies and methods to optimize inventory management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta