Pavel KUPČÍK

Diplomová práce

Role muže v duchovním životě současné rodiny

The role of a man in the spiritual life of the family today
Anotace:
Práce se zabývá mužskou rolí v duchovním životě současné rodiny. V první části vymezuje pojem rodina a sleduje její vývoj ve Starém a Novém zákoně. Popisuje současnou rodinu a její proměny. Druhá část se zabývá duchovním životem křesťanské rodiny a její účastí na životě církve. Třetí část si všímá pojmu muž, otec, otcovství. Dále popisuje roli otce v rodině, typy otcovských stylů, vztahy mezi otcem …více
Abstract:
The work deals with the male role in the spiritual life of contemporary family. The first part defines the concept of family and monitors its development in the Old and New Testaments. It describes the current family and its changes. The second part deals with the spiritual life of the Christian family and its participation in the life of the Church. The third part focuses on the concept of man, father …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2011
Identifikátor: 127269

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPČÍK, Pavel. Role muže v duchovním životě současné rodiny. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x4n3ti x4n3ti/2
19. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.