Bc. Eliška Peštová

Bachelor's thesis

Násilné trestné činy páchané se střelnou zbraní

Violent crimes committed by firearms
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou násilných trestných činů páchaných se střelnou zbraní. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebírány střelné zbraně, balistika a popis násilných trestných činů. V praktické části byl vytvořen dotazník ke zjištění povědomí respondentů o střelných zbraních a trestných činech. V práci jsou také zmíněny meziroční statistiky …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with issue of violent crimes committed with firearms. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with firearms, ballistics and description of violent crimes. In the practical part, a questionnaire was created to determine the respondent’s awareness of firearms and crimes. The work also mentions year – on – year statistics focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2021
  • Supervisor: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.