Markéta ŠMEJKALOVÁ

Bachelor's thesis

Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky

Current situation of unemployment in the Czech Republic, causes and consequences
Abstract:
Předložená práce se zaměřuje na ekonomický fenomén nezaměstnanosti na českém trhu práce. Cílem práce je zachytit vývoj nezaměstnanosti, pomocí analýzy trhu práce vysvětlit její příčiny a souvislosti mezi zkoumanými typy nezaměstnanosti, kterými jsou strukturální a cyklická nezaměstnanost. Práce zkoumá vývoj hospodářského cyklu a korelaci s vývojem cyklické nezaměstnanosti. V neposlední řadě práce analyzuje …more
Abstract:
The objective of the thesis is to describe the evolution of unemployment by analysing the Czech labour market, to explain its causes and interactions between different unemployment types - structural and cyclical unemployment. Moreover, it describes the development of economic cycle and its correlation with structural unemployment. Lastly it is analyses the restructuring of the Czech economy with concrete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Čestmír Jarý

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMEJKALOVÁ, Markéta. Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/