Mgr. Jiří Šusta

Bakalářská práce

Obsah webu muzea a jeho použitelnost a přístupnost

The Content of Museum Web Pages and its Usability and Accessibility
Anotace:
Bakalářská práce se pokusí stanovit, jakou formu a jaký obsah by měly mít webové stránky Technického muzea v Brně. Nejprve se bude věnovat obsahu muzejního webu obecně a jeho možných prvků a součástí, dále nastíní problematiku použitelnosti a přístupnosti internetových stránek pro různé skupiny uživatelů a nakonec budou všechna pravidla shrnuta a demonstrována na příkladu vzorové stránky pro web Technického …více
Abstract:
This work is trying to determine the format and the content of Brno Technical Museum’s web pages. First, it follows a possible content of museum’s web pages generally, its parts and components. Second, it is dealt with usability and accessibility of web pages. Finally, it shows off a sample of Brno Technical Museum’s web page, which was made under previous guidelines.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie