Theses 

Logistika a marketing dovozce vína – Ondřej Šeďa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách

Ondřej Šeďa

Bakalářská práce

Logistika a marketing dovozce vína

Logistics and marketing wine importer

Anotace: Anotace Předmětem dané bakalářské práce je zmapování problematiky logistiky a marketingu dovozce vína. Jelikož je v České republice značné množství dovozců a výrobců vín a spotřeba vína roste, čelí dovozci velké konkurenci. Proto, chtějí-li v konkurenčním boji obstát, musí problematice logistiky a marketingu vína klást značnou pozornost. Práce v teoretické části podává stručný přehled poznatků z dané oblasti a v praktické části se zaměřuje na výzkum logistiky a marketingu českého dovozce vín do České republiky – společnost Neubauer & syn, spol. s. r. o. V závěru bakalářská práce uvádí doporučení pro společnost Neubauer & syn, spol. s. r. o. na zefektivnění systému dovozu vína a jejího marketingu.

Abstract: Annotation The subject of this bachelor thesis is to analyze the logistics and marketing of wine importer. Since in the Czech Republic, a large number of importers and producers of wines and wine consumption is growing, importers facing stiff competition. Therefore, if they want to compete in the competition, the issue of logistics and marketing wine asking a lot of attention. Working in the theoretical part provides a brief overview of the findings from the field and the practical part focuses on the research of logistics and marketing Czech importer of wines in Czech Republic - by Neubauer & Son, spol. Ltd. In conclusion, the thesis gives recommendations for the company Neubauer & Son, spol. Ltd. to streamline the import of wine marketing.

Klíčová slova: Logistika, marketing, víno, dovozce vína, Neubauer &, syn. Logistics, wine, wine importer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 1. 2019 14:58, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz