Bc. Markéta Svobodová

Bakalářská práce

Efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti v ČR

Effectiveness of Active Labor Market Policy in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji“ je zhodnotit efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, cílenost na vymezenou skupinu a využití nákladů. Po obecném uvedení do problematiky následuje první část práce, která pracuje s makroekonomickými metodami hodnocení efektivnosti a zhodnocuje dopady na míru volných pracovních míst v Jihomoravském …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Effectiveness of the Active Labour Market Policy in the South Moravian Region " is to evaluate the effectiveness of the Active Labour Market Policy, targeting to the treatment group and cost usage. After a general introduction to the issue follows the first part of the work, which works with macroeconomic methods of assessing the effectiveness and evaluates the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Chalmovianský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií