Bc. Tereza Švecová

Master's thesis

Copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem

Coping strategies used by patients with spinal cord injury
Abstract:
Diplomová práce se zabývá copingovými strategiemi, které využívají pacienti se spinálním traumatem. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, je zaměřena na copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem, na doprovázení pacienta všeobecnou sestrou a rodinou pacienta. Dále se tato část práce věnuje definování pojmů copingových strategií, copingu, spinálnímu poranění …more
Abstract:
This diploma thesis aims at problematic of coping strategies, which are used by patients after spinal cord injury. This diploma thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The first part is focused on coping strategies, how they help patients after spinal cord injury and how important is to integrate support by both nurse and family members. Furthermore, definition of important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiřina Večeřová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta