Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Disertační práce

Metakognitivní strategie jako prostředek rozvíjející odpovědnost studentů ošetřovatelství v průběhu klinické praxe

Metacognitive Strategies as a Means of Expanding the Responsibility of Nursing Students During Clinical Practice
Anotace:
Předkládaná disertační práce zkoumá vztah mezi metakognitivními strategiemi a odpovědností studentů ošetřovatelství při praxi v nemocnici. Teoretická část předkládá vybraná epistemologická východiska zkoumání odpovědnosti, vymezuje pojem odpovědnost z různých pohledů, objasňuje co jsou metakognice a jak je lze aplikovat do výuky. Zabývá se také morálním vývojem jedince. Cílem práce je zjistit, uvědomují …více
Abstract:
The present dissertation studies the relationship between metacognitive strategies and responsibilities of nursing students during their nursing practice in the hospital. The theoretical part provides selected epistemological grounds for examining responsibility, defines the term responsibility from different points of view, clarifying what metacognitions are and how they can be applied to teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta