Martin Slavík

Bakalářská práce

Prevence rizik ve vybrané firmě z hlediska BOZP

Prevention of Risks in Selected Company in terms of OSH
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy rizik získat informace o rizicích, které se mohou ve vybrané společnosti objevit, a následně na tyto rizika užít preventivní opatření ke zlepšení stavu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti prevence a analýzy rizik, uvedeny některé metody analýzy rizik a předložen legislativní základ problematiky řešení problematiky bezpečnosti a ochrany …více
Abstract:
Goal of this bachelor thesis is gathering information about risks that can occur in a selected company with risk analysis and then apply preventive measures and improve current state. The theoritical part explains basic terms of risk prevention and analysis, lists selected methods of risk analysis and describes legislative basics of occupational safety and health. The practical part introduces chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavík, Martin. Prevence rizik ve vybrané firmě z hlediska BOZP. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe