Martin Slavík

Bachelor's thesis

Prevence rizik ve vybrané firmě z hlediska BOZP

Prevention of Risks in Selected Company in terms of OSH
Abstract:
Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy rizik získat informace o rizicích, které se mohou ve vybrané společnosti objevit, a následně na tyto rizika užít preventivní opatření ke zlepšení stavu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti prevence a analýzy rizik, uvedeny některé metody analýzy rizik a předložen legislativní základ problematiky řešení problematiky bezpečnosti a ochrany …more
Abstract:
Goal of this bachelor thesis is gathering information about risks that can occur in a selected company with risk analysis and then apply preventive measures and improve current state. The theoritical part explains basic terms of risk prevention and analysis, lists selected methods of risk analysis and describes legislative basics of occupational safety and health. The practical part introduces chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015
Accessible from:: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Slavík, Martin. Prevence rizik ve vybrané firmě z hlediska BOZP. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe