Theses 

Veganství jako životní styl v Olomouckém kraji – Martina DOUBRAVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina DOUBRAVOVÁ

Bakalářská práce

Veganství jako životní styl v Olomouckém kraji

Veganism as a Lifestyle in the Olomouc Region

Anotace: Cílem práce je interpretovat fenomén veganství v rámci Olomouckého kraje a především pochopit, jak tuto každodenní realitu vnímají sami aktéři daného jevu, jaké jsou jejich motivace, důvody vedoucí k praktikování veganství, jak je tento životní styl spojen s proměnou jejich hodnotové orientace a jejich postoje k současné české kultuře jídla a stravování, popřípadě jejich vymezování se vůči komunitě vegetariánů a ne-veganů. Práce staví na empirickém výzkumu, s jehož pomocí bude možno identifikovat nejdůležitější aspekty veganství, tj. charakteristické znaky komunity veganů, jejich motivační impulsy k přechodu na tento životní styl a aktivismus v komunitě. Hlavním cílem výzkumu je tedy interpretovat, co tento fenomén představuje pro jeho zástupce, jak se promítá do jejich každodenního života a jaké má sociální důsledky. Kvůli povaze cíle práce byl zrealizován etnografický výzkum. Empirická data z výzkumu jsou interpretována za využití teoretických konceptů z oblasti antropologie těla a zdraví a antropologie jídla. Fenomén je zkoumán v kontextu alternativního životního stylu současné české společnosti.

Abstract: The aim of this thesis is to interpret the phenomenon of veganism in Olomouc region and to understand how is this everyday reality perceived by vegans themselves, to reveal their motivation and reasons to becoming a vegan and also how is this lifestyle connected to their value system and their attitude towards the present Czech culture of food and eating, eventually their elimination towards the community of vegetarians and non-vegans. This thesis is based on an empiric research by which we would be able to identify the most important aspects of veganism, their chacteristic features, their motivational impulses to change their lifestyle and activism in the community. The main goal of this thesis is to interpret what does the phenomenon of veganism mean for their followers and how does it affect their everyday life with an aspect of their social consequences. Ethnographic research has been done because of the type of te goal. Empirical data from research are interpreted by theoretical concepts from the anthropology of body and health and anthropology of food. The phenomenon of veganism is researched in a context of an alternative lifestyle of nowadays Czech society.

Klíčová slova: Veganství, životní styl, motivace, každodenní realita, sociální důsledky, aktivismus.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=225196 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOUBRAVOVÁ, Martina. Veganství jako životní styl v Olomouckém kraji. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:52, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz